Rețeaua Națională a Muzeelor din România vă oferă o nouă marcă culturală, derivată din cea clasică a Nopții Muzeelor, pe care a numit-o Noaptea Muzeelor la Sate sau Nocturna Muzeală Rurală.

Acest eveniment se adresează sutelor de muzee și colecții private sau de stat, caselor memoriale și de memorie istorică și altor entități culturale și religioase, cu valoare istorică, culturală sau de patrimoniu, din spațiul rural românesc. Acestea pot fi reședințe nobiliare, castele și cetăți, biserici fortificate sau de lemn, colecții de artă religioasă care aparțin bisericilor parohiale și mănăstirilor, mori de vânt, de apă sau de hârtie, gospodării tradiționale țărănești conservate in situ sau case bătrânești, centre culturale sau de artă, ateliere de artă tradițională, monumente paleo-creștine, mausolee, situri arheologice deschise publicului, fierării, hambare, chiar și centre de pompieri.

Prima ediție a ”Nopții Muzeelor la Sate” va avea loc în 2 septembrie 2023, iar desfășurătorul evenimentului va păstra logica de promovare și de reprezentare a Nopții Muzeelor.

În cazul acestei ediții inaugurale, activitățile principale se vor concentra cu predilecție pe trei direcții strategice:

  1. Configurarea unei mărci culturale derivate din arhitectura Nopții Muzeelor care să asigure personalitate evenimentului, o identitate ușor de recunoscut și vizibilitate patromoniului cultural rural;
  2. Campanie națională de suport pentru dezvoltarea de programe educative adresate copiilor și tinerilor din comunitățile rurale, derulate de participanți, prin exploatarea colecțiilor și a patrimoniului cultural deținut.
  3. Împărtășirea de povești fascinante, cu valoare culturală și istorică, probabil unele neștiute de către publicul larg: Mizăm pe faptul că aceste povești vor stimula vizitarea acestor obiective și zone rurale de unde provin și cercetarea sau interpretarea acestora pentru proiecte de valorificare a patrimoniului rural românesc.

Credit foto: Colecție și Atelier Etnografic de Țesut Ucea de Sus, Brașov